Duurzaam zaadje planten

De beweging

Het project ‘Een duurzaam zaadje planten’ beoogt bij kinderen een impuls te geven zodat zij zich bewust worden van zichzelf in de natuur en een gevoel van eenheid met de natuur ontwikkelen. Jonge kinderen tussen 0-6 jaar zitten in de beste periode van het leven om nieuwe patronen met betrekking tot gezond eten en bewust leven te implementeren (jong geleerd is oud gedaan). Bovendien wordt door de intrinsieke motivatie op jonge leeftijd aan te spreken het gevoel voor de natuur gevoed en komt het gevoel voor duurzaamheid van binnenuit. Dit is nodig, omdat we met z’n allen bewust keuzes moeten maken en voor de wereld moeten zorgen: voor onszelf en toekomstige generaties.

Definitie duurzaamheid:
‘Aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’

KDV Zonnelicht

En daarom wil KDV Zonnelicht een duurzaam zaadje planten; een beweging in gang zetten met betrekking tot duurzaam denken en het gevoel voor de natuur bij jonge kinderen bijbrengen. Activiteiten worden aangeboden voor verbinding en zorg voor de natuur, zoals het verzorgen van de planten in de moestuin. Het is het gevoel wat je voedt, zodat kinderen van jongs af aan bewust keuzes maken om goed voor de omgeving en de natuur te zorgen.

Kind & Natuur

Het is essentieel om kinderen van jongs af aan een diepe en hechte relatie met de natuur te laten ontwikkelen. Als kinderen en jongeren vroege natuurervaringen krijgen die vreugdevol en liefdevol zijn, zal hun liefde voor de natuur hen inspireren om de omgeving hun hele leven te beschermen en te voeden, door samen te werken zodat mens en natuur in balans zijn.

Uit diverse onderzoeken komen opmerkelijke conclusies naar voren:

 • Natuurbeleving bij kinderen helpt angst en depressie voorkomen.
 • Kinderen die in contact staan met de natuur bewegen meer en hebben minder kans op obesitas.
 • In contact staan met de natuur bevordert creativiteit en taalontwikkeling en draagt bij aan motorische ontwikkeling.
 • Kinderen die in contact staan met de natuur ontwikkelen onafhankelijk denken, gevoel en gedrag.
 • Op langere termijn vertonen kinderen die opgroeien met groen minder agressief gedrag, zijn gezonder en tonen zich sociaal meer verantwoordelijk.

Het duurzame zaadje biedt:

Voor kinderen (in de locatie van de Duurzame BSO)

 • In de moestuin leer je hoe planten groeien en kun je zelf oogsten.
 • In de gezonde keuken verwerken we groente en fruit uit de moestuin.
 • Ontwerpen van duurzame oplossingen in het kinderatelier.
 • Ontdekkend leren in het kenniscentrum met betrekking tot de energie(transitie) & klimaat.
  Voor ouders

  • Trainingen en consultatie om ouders te inspireren om creatief na te denken over de maatschappelijke opgaven voor de kinderen van nu en in de toekomst.
  • Geïnspireerde sprekers die hun kennis en ervaring delen.
  • Ouderavonden voor uitwisseling van gedachten met betrekking tot duurzame opvoeding.

  Voor leerkrachten

  • Workshops en conferenties voor leerkrachten en management die een educatief partnerschap willen creëren in verband met de ontwikkeling van curricula, processen en structuren. Met het oog op vernieuwing en verbetering van opvoeding en onderwijs om kinderen stabiliteit en levenswijsheid te laten ontwikkelen.
  • Het aanbod is bedoeld voor jonge mensen die met kinderen werken in de leeftijd van 0-18 jaar om leiderschap op zich te nemen bij het co-creëren van langdurige onderlinge samenwerking.

  Voor organisaties & personen

  • Een platform om thema’s rondom duurzaamheid aan te spreken en ruimte te krijgen deze te presenteren voor belangstellenden
   (bijvoorbeeld WWF).

  We zitten vol met plannen en ideeën!
  Denk jij mee in mogelijkheden?

  Ondersteun ons project

  Wordt jij onze vriend(in)?

  We zouden het fantastisch vinden als je dit project (financieel) steunt!

  Je kan hier direct een bedrag overmaken (of zelf het bedrag aanpassen).