Duurzame BSO

Inspiratie

Op de Duurzame BSO houden kinderen van 4 tot 12 jaar zich bezig met projecten en thema’s rondom duurzaamheid. Waar ontdekkend en ontwerpend leren over een eerlijke duurzame toekomst centraal staat. Kinderen leren over voedselvaardigheden voor gezonde voeding voor optimale groei, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling. Ze leren toekomstgericht denken door creatief nadenken over problemen met betrekking tot energie(transitie) en klimaat, voedsel, water en milieu. Door vroeg te beginnen bij kinderen vergroot de bewustwording van de impact van consumptiegedrag van kind, ouder en maatschappij. Kinderopvang Zonnelicht beoogt kinderen en hun ouders te inspireren om vanuit respect keuzes te maken voor milieubewust en duurzaam gedrag.

Water

Kinderen meenemen in de essentiële bron van (zoet) water voor al het leven op aarde. Hoeveel water verbruiken we eigenlijk? Hoe werkt een grijswatercircuit? Hoe vang je water op en waarvoor kan je dat water gebruiken? Hoe zit het met de verdeling van (zoet) water op de wereld? Als we met zijn allen water besparen kunnen we watertekorten tegengaan.

Voedsel

In de gezonde keuken wordt de ervaring meegegeven om gezonde voeding van begin tot eind te verwerken en processen rondom een restaurant te ervaren (van groenten uit de moestuin tot warm eten maken en serveren voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers). Het lesprogramma draait om voedselvaardigheden, het bereiden van maaltijden en het runnen van een klein winkeltje waar maaltijden afgehaald kunnen worden. Zo leren kinderen wat het is om een bedrijfje te runnen en wat daarbij komt kijken en wordt een gezonde levensstijl gepropageerd. Door bewust voor duurzame opties te kiezen, kun je zorgen voor een flinke vermindering van uitstoot van broeikasgassen, vermindering van land- en watergebruik en meer dierenwelzijn en biodiversiteit.

Moestuin

In de moestuin zullen groeiprocessen van groenten, fruit en kruiden worden gevolgd van zaadje tot oogsten. Het verzorgen van de moestuin vraagt; zaaien, onkruid wieden, water geven en oogsten; om er tot slot maaltijden en producten mee te maken.

Het kennis van voedselvaardigheden wordt middels onderzoek naar voedsel aspecten bevorderd. Zaaien, verzorgen en oogsten zorgt voor kennis en bewustwording van voeding en de impact op het milieu.

(Kinder)atelier

In het (kinder)atelier staat ontdekkend en ontwerpend leren over een eerlijke duurzame toekomst centraal. Door het zoeken naar oplossingen van praktische zaken in het (kinder)atelier leren kinderen creatief en out-of-the-box na te denken. We gaan een onbekende toekomst tegemoet waarbij creatief nadenken essentieel is om toekomstige problemen op te kunnen lossen.

Natuur

Kennis over planten, dieren, ecosystemen en biodiversiteit komen allemaal aan bod door lessen en programma’s in de natuurspeeltuin, de kinderboerderij en de moestuin. Bovendien zal het schoolplein aan de sporthal worden vergroend om bij te dragen aan een groene, levendige en zintuigelijke omgeving voor kinderen.

Recyclen

Nadenken over de impact die ons consumptiegedrag heeft op het milieu kan kinderen spelenderwijs helpen om bewust keuzes te maken om effectief te verduurzamen. Wat is de impact van afval en wat zou je allemaal kunnen doen om deze impact te verkleinen? Welke materialen en voorwerpen zijn te hergebruiken?

Energie

Welke energiebronnen zijn toekomstbestendig? Wat is de energietransitie eigenlijk? Hoe functioneert een grasdak (aanleg, werking en onderhoud)? Hoe werkt een zonnepaneel en waar blijft de gewonnen energie? Hoe werkt een warmtepomp, waar haalt het zijn warmte vandaan? Het is van belang dat kinderen zich bewust worden om in de toekomst keuzes te maken zodat (energie)bronnen van de wereld niet worden uitgeput.

Partners in Green

  • Grow wizzkid: het totaal concept dat ingaat op voedselvaardigheden. Het is een prachtige combinatie van natuur en techniek waarin verschillende teelt technieken aan bod komen.
  • Children in permaculture: een lessenplan met verhalen, liedjes, spelletjes en activiteiten voor earth care, people care and fairshare.
  • Het bewaarde land
  • Earth educatie Nederland
  • Earth keepers
  • Eco-schools
  • WWF

Ondersteun ons project

Wordt jij onze vriend(in)?

We zouden het fantastisch vinden als je dit project (financieel) steunt!

Je kan hier direct een bedrag overmaken (of zelf het bedrag aanpassen).