Een duurzaam zaadje planten

Het project ‘Een duurzaam zaadje planten’ beoogt een beweging in gang te zetten waar optimale aandacht gegeven wordt aan duurzaam denken voor kinderen en jonge gezinnen. We willen met dit project gedragsverandering teweeg brengen en investeren om bewuste keuzes te maken, voor een vreedzame, eerlijke en duurzame toekomst & wereld.

Deze website beoogt aandacht te vragen voor fondswerving voor het project ‘Een duurzaam zaadje planten’. De fondswerving is met name voor de realisatie van de gezonde keuken, het kinderatelier, aanpassingen en verduurzaming gebouw: extra investeringen in zonne-energie, warmtepomp, inrichting van de buitenruimte en de benodigde beeld- en geluidsinstallaties voor trainingen en conferenties.

“Ecologisch verantwoord ontwikkelen is een belang om duurzaam om te gaan met de planeet. Om deze planeet langer te laten bestaan is bewust gedrag van de mens voorwaardelijk. Duurzaamheid is in dit verband geen mode woord, maar een intentie die het leven continueert. ”

Ondersteun ons project

Wordt jij onze vriend(in)?

We zouden het fantastisch vinden als je dit project (financieel) steunt!

Je kan hier direct een bedrag overmaken (of zelf het bedrag aanpassen).